12. mai er utpekt som den internasjonale plantehelsedagen. Målet med dagen er å minne oss på betydningen av god plantehelse.

I en internasjonal verden der varer, deriblant planter, flyttes mer og mer hyppig og introduksjonen av nye skadegjørere blir en stadig større trussel er det viktigere enn noensinne å holde bevisstheten oppe. Mindre strenge regler til import åpner opp for større risiko for introduksjon av skadelige organismer som krever hyppigere bruk av planteverntiltak, i en vond sirkel.

Les Mattilsynets pressemelding om den internasjonale plantehelsedagen her  og velg norskprodusert, både til privat og offentlig beplantning.

Plantehelse blir bare viktigere – det har betydning ikke både for kulturplantene, men også natur, matsikkerhet, skog og mye annet. 

Se også årets melding fra FAO Food and Agriculture Organiszation of the United Nations (YouTube)