- Vi trenger 20 .00 nye arbeidsplasser årlig for å videreføre vårt velferdsnivå. Samtidig har vi store helse- og klimautfordringer. Her er næringen, fra jord til bord, unikt plassert. Adm direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke var en av innlederne på GARTNER 2018.

Les hele saken fra GARTNER 2018 på NHOs nettsider.