NGF frykter nedleggelse av norsk blomster- og potteplanteproduksjon som følge av den økte tollfrikvoten. Tollfrikvotene for potteplanter mer enn dobles i Norges nye handelsavtale med EU.

NGF frykter nedleggelse av norsk blomster- og potteplanteproduksjon som  følge av den økte tollfrikvoten. Tollfrikvotene for potteplanter mer enn dobles i Norges nye handelsavtale med EU. Gartner og NGFs leder i Blomsterutvalget, Ove Horpestad, sier til  Nationen at han må legge ned produksjonen av stor hortensia som følge av den økte tollfrikvoten.  Les også Regjeringen ofrer blomster for å verne lam og sau.