Norske gartnere skårer høyt på bærekraft! Generalsekretær Katrine Røed Meberg snakker om matindustri og løsninger i dagens Aftenposten Oslo og Akershus.

– Med den store befolkningsøkningen vi forventer oss trengs økt matproduksjon og trygg mat. Det er en felles utfordring å gjøre dette på en bærekraftig måte. Det betyr at produksjonen må være miljø- og klimavennlig og samtidig være økonomisk bærekraftig. I Norge er vi i tillegg opptatt av kvalitet og mangfold. Noe jeg mener de norske gartnerne absolutt oppfyller. Det er alltid endringer og noen byr på utfordringer, mens andre gir muligheter.  Vi er alle opptatt av klima og miljø samt helse og mat. Jeg tror at du har lyst å kjøpe norske grønnsaker og blomster, og derfor skal næringen produsere gode kvalitetsvarer til deg.

Les resten av intervjuet med Katrine Røed Meberg her.