Beredskapsutvalget for arbeidskraft i landbruket har sendt ny henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet om lemping av restriksjoner i forbindelse med utenlandsk arbeidskraft.

Henvendelsen dreier seg i hovedsak om tre punkter, og er besvart på følgende måte

  1. Søknadsgebyret på kr 6300 bør pålegges kun én gang og ikke på nytt ved søknad om fornyelse av oppholdet jf. midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 6-3a (covid 19- tiltaket). Så langt har fornyelse av tillatelsene, som ble tillatt gjennom koronatiltaket, medført nytt gebyr på tross av at det er søknad med samme dokumentasjon som første gang som behandles.
    Departementet imøtekommer ikke argumentasjonen om at nytt gebyr ikke bør være nødvendig all den tid søknaden allerede er godkjent.
  2. Gebyret på kr 6300 skal ikke betales to ganger, både ved utenriksstasjoner og ved saksbehandling hos UDI. Dette har skjedd som en konsekvens av at politiet i Norge ikke har åpnet for registrering av innreisende arbeidskraft, og arbeidsgiver har søkt på nytt i Norge.
    Dette gebyret fravikes videre.
  3. Anmodning om at regelen om at sesongarbeidere må være ute av landet i seks måneder før de kan returnere til Norge bør fravikes, for å sikre matproduksjonen i 2021, jf. utlendingsforskriftens § 6-3a, siste ledd. At sesongarbeidere har fått utvidet oppholdstillatelse i 2020 pga vanskelighetene med innreise for nye arbeidstakere bør medføre unntak fra kravet om at de må befinne seg i hjemlandet i seks måneder før ny innreisetillatelse. Hvis ikke dette kravet innfris vil også våren 2021 medføre store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft.
    Departementet har så langt ikke kommet næringen i møte, og dette er alvorlig og kan medføre krisetilstander lignende de vi har sett i 2020.

På vegne av Justis- og beredskapsedepartementet er det Arbeids- og sosialdepartementet som har svart på henvendelsen.