Blomsterutsalg under 250 kvadratmeter får åpne, fra midnatt. Dette er en del av midlertidige justeringer gjøres for tiltaksnivå A. NGF har jobbet, og jobber mye for at utsalg av blomster og planter skal tillates å åpne, over hele landet. Dette er en begynnelse!

Pressemelding, regjeringen.no: 

Midlertidige justeringer i tiltaksnivå A

– Da tiltaksnivå A ble utviklet var det ikke intensjonen at det skulle vare over en så lang periode. Den nylige videreføringen av tiltaksnivå A for 20 kommuner i Viken innebærer at innbyggerne må leve med et slikt strengt tiltaksnivå i nærmere seks uker. Disse midlertidige justeringene i tiltaksnivå A vil forhåpentligvis kunne gjøre konsekvensene av tiltakene noe mindre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Blomsterbutikker i kommuner med tiltaksnivå A kan holde åpent dersom salgsareal ikke overstiger 250 kvadratmeter, og butikken i all hovedsak selger blomster med svært kort holdbarhet.

Går gjennom alle tre regionale tiltaksnivåer

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber videre med oppdraget om å foreta en helhetlig gjennomgang og justering av alle tre regionale tiltaksnivåene (tiltaksnivå A, B og C).

– Tiltaksnivå A er krevende for innbyggerne det gjelder. Men vi trenger dette tiltaksnivået som et verktøy for å slå ned utbrudd raskt og effektivt over en relativt kort tidsperiode. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ser nå på om tiltaksnivå B og C i større grad kan tilpasses områder der det er behov for strenge tiltak over en lengre tidsperiode. Målet er at det kan lette noe av belastningen for de som bor i disse områdene, sier Høie.

Samarbeidspartnere

Personvern og cookies