NGFs entusiastiske lokallag er godt i gang med årsmøtene. Dere gjør alle et svært viktig arbeid! Følg oss på Facebook for oppdateringer, eller les her.

NGFs ansatte deltar på årsmøtene landet rundt. Vi er svært imponert over arbeidet som gjøres:

Buskerud og omegn Gartnerforening 06. 02

«Buskerud og omegn er første lokallag ut med sitt årsmøte som ble avholdt på Fruene Haugestad i Lier. Godt engasjement og gyggelig! Takk til Inger-Iren Eriksrud for 10 års verv i styret for Buskerud og omegn gartnerforening. Hun ble overrakt nydelige blomster av styreleder Anders Hafskjold for sin lange og gode innsats.»

Katrine Røed Meberg

Agder Gartnerforening 22.02:

«God oppmøte på Hesnes Gartneri, engasjert stemning. Jarle Jakobsen ble gjenvalgt som leder. Magne Berland holdt foredrag om vekstregulering av sommerblomster, uten CCC. Og undertegnede orienterte om NGFs arbeid, samt om robotisering og teknologiutvikling i veksthus og på friland. Takk for meg!!

Pernille Rød Larsen

Asker Gartnerlag 01.03:

«Godt årsmøte i Asker Gartnerlag på Ravnsborg gård.
Takk til dere som engasjerer dere i styre, verv og gartner -fellesskapet.Johan Aalerud ble gjenvalgt som styreleder. Næringspolitikk, produksjonserfaringer og lokale saker ble diskutert. Avslutningsvis ble det pizza og tid for en god prat. Hyggelig og interessant være med i går kveld. Takk for meg!»

Katrine Røed Meberg

Hedmark Oppland Gartnerforening 02.03.:

«Årsmøtene i NGFs mange lokallag er godt i gang! Hedmark Oppland Gartnerlag valgte i går nytt styre, og presenterte årets spennende arbeidsplan med kurs, sommervandring og faglig oppdateringer.Det var en engasjert gjeng som ivrig gøyv løs på oppgavene fremover. Etterpå ble det presentasjon av stauder fra Norgro, samt god lokal mat og drikke ved Lillehammer Bryggeri. Takk for at vi fikk være med! Jeg fikk flere viktige innspill å ta med hjem til kolleger og arbeidet vårt».

Pernille Rød Larsen

Hordaland Gartnerlag 06.03:

«Takk for godt årsmøte Hordaland Gartnerlag. Nytt styre ble valgt, og Harald Ljones ble gjenvalgt som leder. Eystein Ruud (Leder av NGFs hovedstyre) deltok sammen med Katrine Røed Meberg og holdt innlegg om Landbruksmeldingen, jordbruksforhandlingene mm. Det engasjerte lokallaget gjennomførte sitt møte i Samnanger som er lokalisert vakkert og på litt på halvveien for møtedeltakerne. Lokallaget har vedtatt mange spennende aktiviteter på årsplanen sin av både sosial og faglig verdi. I møtet i går ble det også tatt opp andre viktige saker omkring regelverk og krav, plantevern og næringpolitikk. Magne Berland fra NLR Viken hadde en god gjennomgang om tema vekstregulering på ulike blomsterkulturer.»

Katrine Røed Meberg

Vestfold Gartnerlag 07.03:

«Takk for fint årsmøte i går, Vestfold Gartnerlag! God stemning og engasjement på Park Hotell i Sandefjord. Nytt styre ble valgt, og vedtektsendringer ble foreslått. På forespørsel presenterte jeg siste nytt på energifronten, både nasjonalt og internasjonalt. Det nye styret består av Møyfrid Sørestad Hem (leder), Knut Bærland, Bjørn Widerøe, Torbjørn Saue og Hans Jacob Fossaas».

Anders Sand

Østfold og Akershus Gartnerlag 08.03:

«Årsmøte i Østfold og Akershus Gartnerlag i dag. Engasjement og diskusjon med litt lunsj attåt. Bra med medlemmer som bidrar inn til fellesskapet. Takk for godt møte! Nytt styre ble valgt, med Kristian Guren, Erling Henriksen, Magne Bergerud, Anne Kari Moslått og Tove Bøhnsdalen».

Eystein Ruud, styreleder

Oslo Gartnerforening 15.03.:

«Tradisjonen tro, så hadde Oslo gartnerforening årsmøtet i NGFs lokaler i går. God stemning, gjenvalg av styre og oppsummering av året som gikk. NGF orienterte om næringspolitikk,  landbruksmeldingen og om vår digitale satsning – nå er fagbladene våre  også ute på nett. Takk for en fin kveld!»

Sidsel Bøckman