Katrine Røed Meberg
Generalsekretær Telefonnummer:936 52 513

Katrine har vært generalsekretær i NGF siden 2009. Hun har tidligere jobbet i Landbruks- og matdepartementet og ved NMBU. Hun er utdannet dr. scient. ved NMBU og cand. scient. ved UiO. Katrine er NGFs presse – og kommunikasjonskontakt og som ansvarlig myndighetskontakt jobber hun opp mot politikere i storting og regjering.  Hun har personal- og økonomiansvar og følger opp sekretariatets arbeid med medlemsservice, kurs, fordelsavtaler, fagsamarbeid og regelverkshøringer.  Hun står også som ansvarlig utgiver av fagbladene Gartneryrket og park & anlegg og for Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP). Katrine har en rekke styreverv: i Opplysningskontoret for frukt og grønt (nestleder), Fakultet for Biovitenskap ved NMBU, NHO Mat og Drikke, Reklamasjonsnemda for såvarer og hun sitter i styringsgruppen for Biofresh-prosjektet ved Nibio. Hun er også leder av faggruppen KIL (Kompetanseutviklingsprogrammet i Landbruket).

Foto: Ingunn Haraldsen