Maria Fall
Fagkonsulent Telefonnummer:922 25 645

Maria Fall jobber som rådgiver og konsulent i NGF. Hun arbeider mest mot frilandsprodusentene av planter til grøntanlegg og hager, men er også engasjert i saker av mer generell karakter. Biologisk mangfold og skadegjørere på grøntanleggsplanter ligger under hennes ansvarsområde. Av utdannelse har hun en mastergrad i plantevitenskap fra NMBU. Tidligere har Maria jobbet som parkforvalter i Bymiljøetaten i Oslo og som daglig leder i organisasjonen FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren).