Mona Kristin Nordli
Seniorkonsulent Telefonnummer:911 83 176

Mona er seniorkonsulent i Norsk Gartnerforbund med særlig ansvar for grønnsaker, frukt og bær. Hun har 15 års erfaring som grønnsaksrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, og har også undervist gartnerfag ved Natur VGS i fem år. Av utdannelse er hun gartner med høgskoleutdanning innenfor Hagebruk og økonomi samt pedagogikk. Hun arbeider mest mot produsentene av spiselige vekster både i veksthus og på friland, men er også engasjert i saker av mer generell karakter som jordbruksforhandlinger og rekruttering.