Ole Billing Hansen
Redaktør park & anlegg Telefonnummer:48 07 56 41

Ole er redaktør i fagbladet park & anlegg.  Han er utdannet gartner fra Dømmesmoen (1979), hagebrukskandidat fra NLH (NMBU) (1983) og dr. scient. (PhD) fra samme sted (1988). Han har 30 års fartstid som underviser i planteformering, planteskoledrift og plantekjennskap/dendrologi ved NMBU. Ole har for tiden en professor II-stilling ved NMBU hvor han underviser hovedsakelig landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudenter. Han skriver også planteskolestoff til Gartneryrket.

Foto: Dag Eivind Gangås