Flere gartnerier bruker arbeidskraft fra Ukraina. Ukrainere som er ansatt i Norge er nå satt i en svært vanskelig situasjon.

Situasjonen i Ukraina er svært uavklart, og mange ukrainere som er ansatt i Norge er satt i en svært vanskelig situasjon. Som følge av dette er utreiseplikten inntil videre suspendert. Dette betyr at ukrainere i Norge, enten de er her på sesong- eller annen arbeidstillatelse, på besøk eller annet, kan fortsette å oppholde seg i Norge inntil ny informasjon blir gitt. Personer som er på vei til Norge vil få lov til å komme inn i landet. Hvis arbeidsperioden for sesongansatte som allerede har kommet til Norge skal fremskyndes må man søke UDI om dette, ved å laste opp oppdatert arbeidstilbudsskjema på UDIs portal.

UDI oppdaterer fortløpende informasjon på sin nettside, og vi anbefaler alle å lese denne

I skrivende stund er ukrainske borgere mellom 18-66 år anmodet om å ikke forlate hjemlandet, og vi får mange meldinger om stengte grenser. Luftrommene over Ukraina og nærliggende områder -som deler av Hviterussland -er stengt.

Den norske ambassaden og visumsentrene i Ukraina er evakuert og stengt, men det finne mulighet for å søke oppholdstillatelse for sesongansatte fra nabolandene. Informasjon fra UDI her.

Ukrainere som fyller vilkår for vanlig oppholdstillatelser for sesongansatte kan søke fra Norge, etter vedlagte prosedyre