Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer arbeidet rundt grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Tirsdag 7. juni inviterer NGF bedriftsmedlemmene til webinar der vi diskuterer konsekvenser og tiltak for grøntprodusentene.

Akseptable arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettighetene er det nok få norske arbeidsgivere som har noe i mot. At større virksomheter fremover må kunne svare på hvordan dette arbeidet er integrert i organisasjonen, og kartlegge potensielle indirekte risikoer ved bedriftens virksomhet er derimot nytt, når åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli. Også mindre virksomheter vil kunne måtte svare på hvilke aktsomhetsvurderinger de utfører.

Lurer du på med om hvem regelverket gjelder for, hvilke tiltak som først må prioriteres og hvordan regelverket skal brukes og etterleves, ønsker vi velkommen til webinar for våre bedriftsmedlemmer tirsdag 7. juni.

Kontaktperson: Tove Ladstein 979 56 454