Norsk Gartnerforbund har jobbet hardt for at grensene skal åpnes for sesongansatte i norsk landbruk. Endelig har regjeringen gitt klarsignal!

Regjeringen åpner fra i dag opp for innreise for alle sesongansatte med godkjent arbeids- og innreisetillatelser. Dette har Norsk Gartnerforbund jobbet hardt for gjennom hele perioden med stengte grenser. For mange norske grøntprodusenter har uvissheten om ansatte får komme inn i landet vært den største belastningen gjennom perioden med stengte grenser.
Gartnerforbundet har gjentatte ganger pekt på utfordringene den usikre situasjonen med ansatte uten mulighet for innreise har gitt overfor mydighetene. Senest tirsdag hadde vi møte med Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks-og matdepartementet, der saken ble tatt opp. Samarbeid med andre organisasjoner om samme sak gir felles styrke i arbeidet for grøntnæringen! Med faglig kompetente sesongarbeiderne får mange produsenter den hjelpen de hadde satset på. Dette vil lette situasjonen for norsk produksjon av grønnsaker, frukt og bær.
Krav til karantene, både bosted og arbeidsmessig, består inntil videre. I tillegg vil transport fra de fleste land fremdeles være en utfordring, da flere lands grenser fremdeles er stengt for gjennomreise og det mest av kollektivtilbud i Europa har stoppet opp.
Å åpne for innreise for sesongarbeidere fra 3.-land er første trinn for å komme tilbake til normaltilstanden. Nå jobbes det videre med å få søknadssentrene for visum i de aktuelle landene til å saksbehandle visumsøknader. Allerede 20. april gjenåpnet UDI søknadsbehandlingen av andre nødvendige dokumenter for opphold og reise.