14. august braker Arendalsuka løs, og denne gangen blir det paneldebatt om fremmede arter i forbindelse med at Artsdatabanken lanserer ny Fremmedartsliste. Generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund, sammen med Bjarte Rambjør Heide direktør i Artsdatabanken, Ellen Hambro direktør i Miljødirektoratet og Christian Klöckner miljøpsykolog fra NTNU tar for seg temaet kl 14.00 på Impact Hub Agder i Arendal.

Norsk Gartnerforbund registrerer hvert år mer og mer misforståelser rundt fremmede arter. Dette gjør at vi får et skeivt bilde av virkeligheten og Fremmedartslisten er utilsiktet med på å bidra til dette. I debatten håper Norsk Gartnerforbund å få belyst og forklaret bland annet disse punkter:

  • En fremmed art er ikke det samme som en skadelig art
  • Hvorfor det å følge Fremmedartslistens risikokategorier som en fasit har motsatt effekt av det vi ønsker å oppnå
  • Hvorfor det er viktig med forutsigbarhet hvis man skal styrke den Norske planteproduksjonen
  • Hva som er forskjell på en norskprodusert plante og en importert plante
  • Planteskadegjørere og sykdom som kommer inn med importen er i stor grad skadelige fremmede arter som burde få mye større fokus i samfunnsdebatten