Rogaland Gartnerlag er vert for Årsmøtet i Norsk Gartnerforbund 30.-31. august. Vi skal være på Sola Strand Hotel med befaringer til Hodne gartneri på Bryne og til Jone Wiig på Orre.

PROGRAM – ÅRSMØTE 2018 Norsk Gartnerforbund og NGF Servicekontor

30.-31. august 2018
Sola Strand Hotel, Rogaland

Torsdag 30. august
Kl 11.30 Lunsj
Kl 12.30 Åpning av årsmøtet
Velkommen til årsmøtet ved Hallstein Aase
Velkommen til Rogaland
Kl 13.00 Styreleders tale
Kl 13.15 Årsmøte NGF
Kl 19.00 Aperitiff
Kl 19.30 Middag

Fredag 31. august
Kl 09.00 Årsmøtet fortsetter
Kl 10.15 Kaffepause
Kl 10.45 Årsmøte NGF Servicekontor
Kl 11.30 Lunsj
Kl 12.30 Avreise til gartnerivandring
Felles busstransport. Vi besøker Hodne Gartneri på Bryne og Jone Wiig på Orre.

Hodne Gartneri er et moderne blomstergartneri. Mobilbord på det meste av arealet (18daa). Rasjonalisering av interntransport og pakking, plantehotell/lager. Buffertank (2017) 300 m3. Planlagt egenproduksjon av CO2 med lagring av overskuddsvarme.

Jone Wiig har merkevaren «sjitne gulrøde» og produserer i tillegg blomkål og kålrot på friland. I veksthusanlegget (16 daa) produseres agurk.

Kl 16.00 Slutt