Årsmøte i tomatklubben blir på Hanasand Gård på Rennesøy. Sortsforsøk og norsk humleproduksjon står på dagsorden. Vel møtt!

ÅRSMØTE I NGF TOMATKLUBBEN

Sted: Hanasand Gård, Rennesøy.
Dato: Tirsdag 30. januar 2018
Tid: Kl 12.00 -15.00

Program:

Årsmøte i Tomatklubben
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsmelding 2017
3. Regnskap 2017
4. Kontingent for 2018
5. Forsknings-/ markedsføringsavgift
6. Valg
7. Arbeidsprogram 2018

Sortsforsøk
I tilknytning til årsmøtet må Tomatklubben diskutere og gjøre et vedtak om sortsforsøk. Flere forslag til forsøk vil bli presentert i møtet.

Humler
Norsk humleproduksjon er styrket. Humleprodusentene er invitert til å komme og orientere kort om erfaringer og planer.

Det blir også kort orientert om:
• Tuta absoluta v/Ola Sunde
• Miljøanalyser v/Jan Terje Vignes
• Avrenning og resirkulering v/ Hallstein Aase
• Tomatsesongen v/Bjarte Åsbø, GPS

Velkommen!

På grunn av servering ønsker vi påmelding innen fredag 26. januar.
For mer informasjon: Sidsel Bøckman, tlf 92217461, sidselb@gartnerforbundet.no

Oslo, 23. januar 2018
Med vennlig hilsen
Tomatklubbens styre
Sidsel Bøckman