Årsmøtet for Norsk Gartnerforbund finner sted i Bergen 25.-26. august. Valg av nytt styre står på dagsorden.

Norsk Gartnerforbund holder Årsmøte i Bergen 25. til 26. august 2022. Nytt styre skal velges for perioden 2022-2024.

Program Årsmøtet NGF, Thon Hotel Rosenkrantz.

Torsdag 25. august

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Åpning av årsmøtet

Kl 13.00 Styreleders tale

Kl 13.15 Årsmøte NGF

Kl 19.00 Aperitiff

Kl 19.30 Middag

Fredag 26. august 

KL 09.00 Årsmøtet fortsetter

Kl 10.15 Kaffepause

Kl 10.45 Årsmøte NGF Servicekontor

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Avreise til gartnerivandring på Lyssand Gartneri

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, generalsekretær NGF, mobil: 936 52 513