Oslo og Asker gartnerforening

LEDER:

Martin M. Nilsen
Sjøstandveien 23
1391 Vollen
Mobil: 97061924
e-post: mmnilsen@gmail.com