Forfatterarkiv: Tove

Offensiv satsing med ny energistrategi fra NGF

Offensiv satsing med ny energistrategi fra NGF

NGFs energi- og klimastrategi (2021-2030) synliggjør mulighetene og begrensningene som ligger til grunn for veksthusnæringens mål om utslippskutt og fornybar energiforsyning i 2030. Strategien baserer seg på forpliktelsene gjennom landbrukets klimaavtale med staten, målene i Klimakur-rapporten, og rapporten «Grøntsektoren mot 2035».Les mer

Møte med Bollestad om kritikkverdige arbeidsforhold i grøntnæringen

Møte med Bollestad om kritikkverdige arbeidsforhold i grøntnæringen

Norsk Gartnerforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde - og småbrukarlag, Gartnerhallen, Bama, Nordgrønt og Bærdyrkarlaget var i dag invitert til møte med Landbruks- og matministeren og Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Bakgrunnen for møtet var kritikkverdige arbeidsforhold som er avdekket denne sesongen.Les mer

GARTNER 2020 utsatt

GARTNER 2020 utsatt

Å treffe kollegaer og oppdateres på siste nytt innen næringen er viktig. Vi håpet lenge at arrangementet GARTNER 2020 kunne gjennomføres, men ser oss dessverre nå nødt til å avlyse.Les mer

Nytt hovedstyre leder Gartnerforbundet videre

Nytt hovedstyre leder Gartnerforbundet videre

Medlemmer som er villige til å bruke av sin tid og sitt overskudd til utvikling av næringen er essensielt for alle organisasjoner. Under det digitale årsmøtet ble disse valgt inn i Gartnerforbundets hovedstyre.Les mer