NGF har utviklet et nettbasert kurs om bedre klimastyring. Kurset går i hovedsak ut på å lære hvordan du kan utnytte klimacomputeren bedre.

Det å styre klimaet i veksthuset «riktig» burde være ganske enkelt. 20°C og lufting ved 24°C kan passe mange planter? Med økt kunnskap om plantenes reaksjoner og med stadig stigende energipriser, vil de fleste ha behov for å styre klima litt smartere.

Vi at for blomstrende planter er utviklingshastigheten etter initiering, bestemt av middeltemperaturen. Da kunne man tenke seg å la temperaturen falle om natta og kompensere dette med høyere dagtemperatur. Konsekvenser av dette vil kunne bære for høy luftfuktighet og mulig strekningsvekst. I våre møter med gartnere hører vi ofte ønsket om å utnytte klimacomputeren bedre. NGF har, med støtte fra KIL (Kompetanseheving i Landbruket) laget et e-læringskurs i bruk av klimacomputere. Første utgave av kurset er nå ferdig til bruk, og kursene er laget for både PRIVA-brukere og Hortimax.

Kurset går i hovedsak ut på å forklare hvordan computeren fungerer. Det  består av korte videoer og enkle dokumenter som deltakeren følger i rekkefølge. Deltakeren må følge alle trinn i forelesningene og kvittere for hvert kapittel som er gjennomført for å komme videre. På noen tema er det satt inn kontrollspørsmål for å friske på hukommelsen.

NGF håper at våre medlemmer finner kurset nyttig, både under kursdeltakelse og gjennom diskusjonsgrupper i ettertid. Man får tilgang til kurset gjennom å ta kontakt med Martin Knoop. Man vil da få tildelt et passord som gir tilgang til kurset som dere kan gjennomføre fra egen komputer og i eget tempo.