Blomsterprodusent Johan Fredrik Bråstad Kristiansen er kåret til nasjonal vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Vi gratulerer!

– Johan Fredrik Bråstad Kristiansen oppfyller kriteriene for prisen på en ekstraordinær god måte; han driver en innovativ og nyskapande bedrift med solid økonomi, med store positive ringvirkninger og på en særdeles miljømessig  og bærekraftig måte,  seier Inger Solberg, direktør for bærekraft Innovasjon Norge.

Sammen med statsråd Jon Georg Dale stod Solberg for den høytidelige kunngjøringen og utdelingen av prisen i ambassaden i Berlin i dag i forbindelse med Internationale Grüne Woche, skriver Innovasjon Norge på sine nettsider.  

Store ringvirkninger
Gartneriet produserer blomster og småplanter for blomstergartneri over hele landet. Bedriften  sysselsetter nærmere 50 årsverk, og er med det en betydelig arbeidsgiver med positive ringvirkninger for lokalsamfunn og næringsliv. Mange av arbeiderne er utenlandske, og Kristiansen er kjent for å ha gode og ordna arbeidsforhold for alle ansatte. Kristiansen har også hatt nærmere 50 praktikanter fra Ukraina gjennom et 15 års samarbeid med landbruksuniversitet i landet.

Tøff konkurranse og kontinuerlig produktutvikling
Blomsterproduksjon er utsatt for betydlig utenlandsk konkurranse. Kristiansen driver sammen med to andre gartneri selskapet G3 Ungplanter der det drives kontinuerlig utviklingsarbeid i samarbeid med norske og internasjonale FoU-miljø og leverandører. De har blant annet et av de største forsøksfeltene i Europa der det hvert år testes ut 1500 sorter. Et utviklingsarbeid som er helt nødvendig for å sorts- og klimatilpasse plantemateriale med kvalitetsegenskaper som gir norsk produksjon fortrinn og preferanser i markedet.

Innovativ satsing på mikroalger
Men i motsetning til skomakeren, «bliver ikke Johan Fredrik Bråstad Kristiansen kun ved sine blomster». Kristiansen har gjennom selskapet Algaeomega AS også etablert prøveproduksjon av mikroalger. Det er bl.a. utviklet en prototyp som kan halvere kostnaden med dyrking. Prosjektet har oppnådd «Seal of Excellence» gjennom Horizon 2020, forskings- og innovasjonsprogrammet til EU.

– I det grønne skiftet og økt satsing på bioøkonomien trenger norsk landbruk og næringsliv satsende og innovative personer som Kristianse, sier Inger Solberg, og legger til at «vi har forventninger til at satsingen på mikroalger kan lykkes, at det kan åpne seg betydelige internasjonale markeder, og at det ikke er siste gang vi hører om spennende ideer med stort potensial i regi av Johan Fredrik Bråstad Kristiansen.»