- Årets vinner i Oslo er innovative og pioner innenfor urbant jordbruk, både lokalt og nasjonalt. De tenker nytt i møte med storbyens forbrukere og nærmiljøet. Prisen deles ut av Innovasjon Norge, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

– Vi er veldig stolte over å motta denne prisen. Det er en stor annerkjennelse. Vårt mål har vært å bli Oslos og Norges mest unike og miljøvennlige leverandør av urter og spiselige blomster, sier Christopher Roderiguez, som eier og driver Tåsen Microgreens AS sammen med ektefellen Julia Kleiva.

Historien om Tåsen Microgreens startet under bakken, i kjelleren vår på Tåsen, sier Christopher Rodrigues og kona Julie Kleiva. Med utgangspunkt i høy fagkunnskap og ny teknologi har de bygget opp en bærekraftig virksomhet hvor de tar hånd om hele verdikjeden selv. På kort tid ble kjelleren for liten og for et år siden flyttet virksomheten til større lokaler i bomberommet i det gamle Landbrukets hus.

Microgreens startet som en mattrend i California på åttitallet. I dag er urbane plantefabrikker med såkalt «vertical farming» i ferd med å bli stort i mange deler av verden.

Det urbane landbruket regnes som svært miljøvennlig. Spiselige planter dyrkes i lokaler der verken mennesker eller planter vanligvis trives, og ved hjelp av kunstig lys og smarte dyrkingssystemer produseres spennende mat som er både bærekraftig og kortreist.

Flott representant for det bynære landbruket
Bedriftsutviklingsprisen for landbruket skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk som marked og innovasjonsarena.

-Tåsen Microgreens AS er en verdig vinner, de er innovative og pioner innenfor urbant landbruk både lokalt og nasjonalt. Gjennom høy fagkunnskap, forskning, ny teknologi og entusiasme har de på kort tid oppnådd gode resultater og aksept i markedet med sine kvalitetsprodukter skriver juryen i sin begrunnelse.

– Årets vinner i Oslo oppfyller på en god måte kriteriene som er satt for prisen. De tenker nytt i møte med storbyens forbrukere og utnytter markedsmulighetene i nærområdet, og er et godt eksempel på mulighetene det urbane landbruket gir, sier juryleder Per Annar Lilleng, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold. – Vinneren går foran og skaper oppmerksomhet rundt sitt tilbud. Dette vil forhåpentligvis inspirere andre til å se mulighetene som finnes i landets største marked.

Prisvinnerne mottar 50.000 kroner i førstepremie og går videre til den nasjonale konkurransen, der prisen er på 250.000 kroner. Den nasjonale vinneren blir offentliggjort på Internationale Grüne Woche i Berlin januar.

NGF gratulerer!

 

Kort om Bedriftsutviklingsprisen for landbruket:
Innovasjon Norge har, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, årlig delt ut Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i alle landets fylker. Prisen ble første gang utdelt i 1997 og det var fra starten en felles pris for Oslo og Akershus. I 2012 ble det for første gang i historien utdelt en egen pris i Oslo.

Det er en bedrifts- og nærringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Det kåres en vinner i hvert fylke som mottar 500 000 kroner. Fylkesvinnerne går videre til den nasjonale konkurransen, hvor prisen er 250 000 kroner.

 

Juryen:

  • Innovasjon Norge v/Per Annar Lilleng direktør for Oslo, Akershus og Østfold (juryleder)
  • Oslo og Akershus Bondelag v/leder Sigurd Enger
  • Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Morten Ingvaldsen
  • Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlaget  v/ Jorunn Sandbraaten
  • Oslo kommune v/Lise Jørstad

Kontaktperson hos Tåsen Microgreens AS:

Christopher Rodriguez

Mobil: 939 58 204

https://www.tasenmicrogreens.no/