Norsk Gartnerforbund har bedt myndighetene om strømstøtte til frukt- og grøntprodusenter som har ekstraordinære strømutgifter til lagring og pakkeri.

Gartnerforbundet har i Brev NGF 21.01.22 bedt landbruksminister Sandra Borch om støtte til pakkerier og lager i grøntsektoren.

Den ekstraordinære økningen i kostnader på energi, gjødsel og andre innsatsfaktorer rammer hele grøntnæringen, og Gartnerforbundet påpeker behovet for en støtteordning for frukt- grønnsaksprodusenter som nå har store og uforutsette strømregninger. Gårdsbruk som har lagring og pakking har store utfordringer med ekstreme og uforutsette strømkostnader. For bedrifter med kjølelager som har et strømforbruk som er flere ganger høyere enn taket på 20.000 kWh, blir kompensasjonen til landbruket utilstrekkelig.

I Norge har vi frilandsproduksjon av mange ulike typer grønnsaker, i tillegg til poteter, frukt og bær. Vi har nasjonale mål om å økt selvforsyning og om økt forbruk. For å nå målet er det nødvendig å strekke sesongene, og kunne tilby norske varer også gjennom vinterhalvåret. Grønnsaker og frukt er avhengig av riktig pakking og lagring for at produktene skal kunne være i det norske markedet utover høst og vinter. Dette dreier seg om kvalitet og holdbarhet, og redusert matsvinn. Alternativt vil mye av matressursene måtte kastes og importerte varer vil erstatte norsk mat.

Frukt og grønnsaker er levende, og gjennom indre prosesser skjer det endringer etter høsting. På en naturlig måte kan vi opprettholde kvaliteten ved å sette ned modningsprosessen og forhindre utvikling av f.eks sopp og råte, men det kreves god kunnskap om hver enkelt kultur og rett behandling. Epler skal behandles og lagres på en måte, og løk på en helt annen. Når frukt, bær og grønnsaker er høstet, må gartneren sørge for at produktene raskt blir behandlet på riktig måte og settes på riktige lagringsforhold. Ved riktig håndtering, lagring og pakking kan forbrukerne tilbys norske produkter av god kvalitet langt ut over vinteren og våren.

Lav temperatur og riktig luftfuktighet er viktige premisser, og tekniske anlegg sørger for eksempel for riktig luftgjennomstrømning. Dette er energikrevende, og strømkostnadene for mange av disse bedriftene er i høst/vinter svært høye.  For bedriftene er det snakk om store og uforutsette merkostnader. Som tidligere gjort rede for, er dette merkostnader som ikke kan tas ut i markedet med prisøkning til forbruker Bedrifter som pakker og lagrer har gjort store investeringer og sikrer at produktene blir behandlet på beste måte frem til de sendes ut i markedet.

Gartnere som har lagring og pakking må få en tilsvarende kompensasjonsordning som veksthus for høye strømkostnader, og regjeringen må sett inn nødvendige grep for å lette de store økonomiske utfordringene flere av bedriftene nå står i.