Gartnerforbundet har purret i nytt brev til Landbruksdepartementet og Finansdepartementet hvor vi ber om kompensasjonsordning til gartnerne for de høye strømprisene. Vi ba om en kostnadsordning allerede i november.

Gartnerforbundet har skrevet nytt brev til Finansdepartementet og Landbruksdepartementet hvor vi ber om et nytt møte om en kompensasjonsordning til gartnerne for de ekstremt høye strømprisene.  Vi ber også om utsatt frist for innbetaling av merverdiavgiften, og at vi ønsker redusert eller utsatt arbeidsgiveravgift.

-Det haster veldig med å få på plass en  kompensasjonsordning, sier NGF generalsekretær Katrine Røed Meberg til TV2 som omtaler saken i dagens nyheter. 

Sendte forespørsel allerede i november

Gartnerforbundet sendte allerede  i november brev til både Finansdepartementet og Landbruksdepartementet  uten å få svar. Vi ba om et møte med landbruksminister Sandra Borch, men vi fikk bare et møte med fagavdelingen i departementet.

– Her fikk vi beskjed om at økningen i strømprisene må «tas ut i markedet», forteller Meberg til TV2.

Det betyr at gartnerne må sette opp prisene på varene. Det innebærer så høye priser at folk flest neppe vil kjøpe varene våre.

-Jeg tviler på at mange vil kjøpe julestjerner til 300 kroner stykket, tilføyer Meberg til TV2.

Ber om nytt møte

Mange produsenter sitter nå i en akutt likviditetskrise og kan ikke betale regningene sine. Det betyr at vi ikke har tid til å vente på ordinære jordbruksforhandlinger. Vi ser med svært stor bekymring og alvor på situasjonen. Dette gjelder vinterproduksjon av grønnsaker og blomster, og det vil gå utover produksjon for kommende sesong.

-Vår klare anbefaling er at det legges frem midler i form av en kompensasjon.  Vi har derfor bedt om et møte med ministerne for å diskutere  en kompensasjonsordning og krisepakke, forteller Meberg.

Brev om kompensasjonsordning strømpriser.