Gartnerforbundet ber regjeringen om støtte for veksthus som bruker naturgass da kostnadene har økt voldsomt for disse produsentene. Disse produsentene trenger også  støtte og forutsigbarhet for at vi skal opprettholde produksjonen i norsk veksthusnæring

For deler av veksthusnæringen som per i dag ikke har mulighet til å bruke strøm, og som foreløpig må bruke naturgass som varmekilde er det nødvendig at regjeringen også setter inn tiltak. Det skriver Norsk Gartnerforbund i et brev til landbruksminister Sandra Borch i dag.

– Det er nødvendig å redde bedrifter som har havnet i en plutselig og uforutsett situasjon og med klare intensjoner om å gå bort fra fossil energi når mulighetene og infrastrukturen rundt bedriftene tillater det, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.

– Vi ber om at regjeringen legger frem en kompensasjon for den ekstraordinære prisøkningen, og hjelper produsentene gjennom en svært alvorlig situasjon.

Les hele brevet.

Veksthusnæringen som bruker naturgass er i en situasjon med omstilling, og målet er fornybar, men situasjonen rundt bedriftene er ennå umoden og ikke klar for dette skiftet ennå da nettet for elkraft ikke har kapasitet der behovet er. Det finnes heller ikke biogass i tilstrekkelig mengde som kan ta over for naturgass der den benyttes. I Rogaland er det bygd ut en god infrastruktur for naturgass, og denneer foreløpig hovedenergikilden for mange vektshusanlegg.

– Gartnerforbundet jobber videre, blant annet for en ordning for veksthus som bruker naturgass da kostnadene også her har økt voldsomt. Disse produsentene trenger også  støtte og forutsigbarhet for at vi skal opprettholde produksjonen i norsk veksthusnæring, uttalte Meberg til Landbruk24 tidligere denne uken.