Gartnerforbundet frykter nå at flere gartnere må legge ned på grunn av strømkrisen. I et brev til statsministeren kommer vi med konkrete tiltak for å stanse den negative utviklingen.

– Det er helt nødvendig å varsle statsministeren om den kritiske situasjonen som gartnerne står i. Med en rask tilpassing vil vi kunne få en velfungerende strømstøtteordning, og regjeringen kan således stanse den negative utviklingen. Norsk grøntproduksjon kan reddes, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.

I et brev sendt til statsministeren kommer Gartnerforbundet med konkrete tiltak til hvordan situasjonen kan reddes.

– Næringen blør og jeg vil si det er et samfunnsansvar å ta vare på maten vi produserer, sier Meberg.

– Med den urolige verdenssituasjonen og krig i Ukraina blir vi som nasjon påminnet behovet og viktighetene av beredskap og matsikkerhet. Forsyningssikkerheten er sårbar, og vi må gjøre det som er nødvendig for å legge til rette for norsk produksjon av mat i tråd med FNs bærekraftsmål, fortsetter Meberg.

Takknemlige for strømstøtteordningen

– Jeg vil presisere at vi er takknemlige for å ha fått en strømstøtteordning for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, understreker Meberg.

Utfordringen er at forskriftens utforming ikke treffer mange av grøntprodusentene, og dette får store konsekvenser for produsenter, forbrukere og for norsk matberedskap.

– Vi ser dessverre stadige flere tilfeller av bedrifter som ikke ser seg i stand til å høste årets avlinger av lagergrønnsaker og veksthusproduksjon som må stanses på grunn av likviditetskrise, sier Meberg.

Tiltak som kan redde næringen

Med bakgrunn i denne alvorlige situasjonen ber vi statsminister og regjering om å vurdere følgende tiltak:

For veksthus er det lagt opp til en etterskuddsvis, kvartalsvis søknadsbasert ordning. Det betyr at det kan gå 4-5 måneder fra strømfakturaen forfaller til støtten utbetales. Med de ekstreme strømprisene vi opplever vil det bety at veksthusgartnerier må betale strømregninger på flere millioner kroner per måned før en eventuell støtte blir utbetalt. Beløpene kan være langt over bedriftens årsomsetning, noe de ikke har likviditet til. 

Tiltak: Dette kan løses ved en månedlig søknad og utbetaling. Slik vi forstår det, dreier dette seg kun om en liten styrking av saksbehandlingskapasitet i Landbruksdirektoratet. 

For grønnsaker som dyrkes på friland for lagring, er taket på 20.000kWh /mnd for lavt, og lager og pakkeri faller utenfor. Påløpende kostnader til store strømregninger blir det derfor ikke kompensert for, og de ekstraordinære utgiftene påfaller produsentene. Muligheten for å ta ut merpris i markedet er liten grunnet målprissystemet.

Tiltak: All grønnsaksproduksjon, inkludert lager og pakkeri må innvilges støtte for strømforbruk som brukes før varen er klar for omsetning (noteringsvare). På denne måten vil en da kunne avgrense landbruksstøtten opp mot øvrig næringsliv. Norsk Gartnerforbund mener noteringsgrunnlaget kan benyttes som ett naturlig skille i de fleste tilfeller.   

Nasjonal matsikkerhet viktigere enn noen gang

Matproduksjon i Europa og andre land har også store problemer, grunnet ustabilitet, energikostnader, energimangel, økt kostnadsnivå, oversvømmelser og tørke. Norge kan ikke basere seg på import fremover. Vi må ta et ansvar for å produsere det vi kan og utnytte egne ressurser og forutsetninger best mulig.

– Vi kan ikke se på at norske kvalitetsgrønnsaker råtner i jorda samtidig som det varsles at andre land har for lite varer og tilgangen kan bli problematisk. Katrine Røed Meberg, Norsk Gartnerforbund.

Norsk grøntnæring er viktig for nasjonal matsikkerhet, beredskap, verdiskaping og sysselsetting, men står nå i fare for å måtte gi opp på grunn av den uforutsette energisituasjonen. Konsekvensene vil være alvorlige både på kort og lang sikt dersom det ikke regjeringen griper inn raskt og gjør justeringer i strømstøtteordningen.