Sandra Borch er Norges landbruks- og matminister i Jonas Gahr Støres regjering siden 2021. Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Troms siden 2017. Hun har vært tidligere leder i Senterungdommen. Borch har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø.

Henrik Einevoll er avdelingsdirektør for Seksjon handelspolitikk i Landbruks- og matdepartmentet.

Ivar Pettersen er seniorrådgiver ved Norsk Institutt for bioøkonomi, NIBIO. Han jobber med forskning og utredning innen verdikjeden for matvarer og moderne bioøkonomi.  Utdannet ved Norges Handelshøyskole.

Nils-Einar Eliassen er siden 2019 direktør i Landbruksdirektoratet, Avdeling for Landbruksproduksjon.  Han var seksjonssjef i Landbruksdirektoratet fra 2000.  Han er utdannet cand. Jur fra Universitetet i Oslo.

Torgeir Tajet jobber som landbruksrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning

Liv Knudtzon jobber som rådgiver og teamleder Veksthus i Landbruksrådgivningen. Hun var tidligere daglig leder i Veksthusringen (2000-2015). Utdannet ved NMBU.

Ingunn Sømme er fagsjef for Næringsutvikling og Bærekraft hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hun har tidligere jobbet som daglig leder i G3 Ungplanter og som produktsjef i LOG. Hun har en master i Hagebruk fra NMBU.

Møyfrid Sørestad Hem er avdelingsleder for veksthus på Gjennestad Gartnerskole. Leder for Vestfold Gartnerlag.

Johanne Houge er daglig leder i Landbrukets klimaselskap. Hun har tidligere jobbet som klimarådgiver i Norges Bondelag og klimarådgiver i Norges Naturvernforbund. Hun har en mastergrad fra BI i Grønn vekst.

Fredrik Stai er prosjektleder Byggvarme i ETA Norge. Han har to Bachelor grader fra NMBU i henholdsvis energi- og miljøfysikk samt fornybar energi.

Annichen Smith Eriksen jobber som rådgiver veksthus i NLR- Viken.

Geir Aamodt er professor ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU.  Som epidemiolog arbeider han med å finne årsaker til sykdom, og hvordan de ytre omgivelsene (som blant annet tilgang til grønne omgivelser) påvirker helsa vår.

Bjarte Rambjør Heide er direktør i Artsdatabanken. Han har tidligere jobbet som seksjonsleder og rådgiver i Miljødirektoratet. Heide er utdannet Cand. scient. ved Norges Landbrukshøgskole, naturvitenskapelige fag. Foto: Geir Mogen

Odd Arne Rognli er professor og leder for Institutt for plantevitenskap, NMBU. Han er leder for forskningsprosjektet EditGrass4Food i Norge.

Hans Ragnar Gislerød er professor emeritus ved NMBU. Han har drevet forsknings- og formidlingsarbeid særlig på problemstillinger innen dyrkningsmedium og gjødsling, næringsopptak og påvirkning av luftfuktighet samt CO2-tilførsel hos plantene.

Astrid Sigaard Andersen, Azelis. Hun har tidligere jobbet som veksthusrådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving. Master i agronomi fra Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole i Danmark.