Koronakrisen har rammet grøntnæringen hardt. De strenge innreiserestriksjonene og mangel på nødvendig arbeidskraft er svært alvorlig for hele næringen. NGF jobber kontinuerlig for å hjelpe våre medlemmer i denne situasjonen. Bli medlem i dag og støtt en kamp som aldri har vært mer viktig!

Tekst: Katrine Røed Meberg, generalsekretær NGF.

Det er ingen tvil om at samhold og samarbeid har vist seg ekstra sterkt i løpet av dette året vi har levd med Korona. Gartnerne deler erfaringer, råd og frustrasjoner. I NGF arbeider vi med å påvirke regjeringen og myndighetene for å løse utfordringene. Dette, samt aktivt å dele informasjon og bistå gartnerne er vår førsteprioritet.

Koronakrisen har rammet grøntnæringen hardt, og spesielt er de strenge innreiserestriksjonene og mangel på nødvendig arbeidskraft det mest alvorlige for hele næringen. I tillegg har stengte utsalg satt prydplantesektoren i en vanskelig og uholdbar situasjon. Med stadige endringer i regelverk og krevende tiltak opplever mange usikkerhet, og NGF jobber kontinuerlig med avklaringer og tiltak som kan hjelpe våre medlemmer. Vi må få inn nødvendig arbeidskraft! Aldri har betydningen av å stå sammen vært sterkere!

Bli medlem du også, og få den tryggheten og bistanden et medlemskap gir deg:

 Sett agenda

 • NGF har nær kontakt med gartnerne og kjenner næringen godt. Det er grunnleggende viktig for å kunne påpeke utfordringene og hva som må til
 • NGF har en tydelig stemme for grøntprodusentenes interesser, og kjemper din sak overfor politikere og myndigheter
 • NGF kjemper for gartnernes rammebetingelser og mulighet til å produsere verdens beste varer
 • NGF er en arena for samarbeid og samhold mellom gartnerne.
 • NGF har et stort nettverk som gjør at vi er i dialog med mange som har beslutningsmyndighet og med samarbeidende organisasjoner.
 • NGF jobber med omdømmebygging og synliggjøring av næringen.

 Tilgang til informasjon, verktøy og rabatter

 • NGF sender ukentlige nyhetsbrev om viktige saker og oftere dersom det er hasteinformasjon
 • NGF arrangerer regelmessige webinarer som holder deg oppdatert.
 • NGF arrangerer ulike møter og ikke minst GARTNER 2021, faglige forum og produsentsamarbeid som styrker din konkurranseevne. Vi bistår også med bransjeaktuelle kurs.
 • NGF gir deg fordelsavtaler på forsikring, strøm, ulike energiprodukter og gode rabatter på spesialiserte advokattjenester Du får også rabatt på GY – abonnement, og på våre kurs og arrangementer

  Landets beste energirådgivning

 • Vi jobber for lønnsom og miljøvennlig energibruk i veksthus. Du som veksthusprodusent får tilgang til egen energirådgivning og nyttig informasjon om teknologi og energi som du vil ha nytte av i din bedrift.

 Blomster og planteskoler

 • Gartnerforbundet er den eneste organisasjonen som jobber næringspolitisk for norske blomster og planteskoler. Vi legger til rette for samarbeid mellom aktørene og følger opp viktige saker for medlemmene. Du får gratis bistand og veiledning i næringspolitiske, faglige og driftsmessige spørsmål.

Grøntsektoren mot 2035

Gartnerforbundet har mange år jobbet for en satsing på grøntsektoren, blant annet i forbindelse med Jordbruksforhandlingene og opp mot sentrale politikere. Vi er godt fornøyde med at næringen vår har fått et helt annet fokus og at det satses gjennom strategier og midler. Vi er selvsagt aktivt med i arbeidet for å nå målene og ambisjonene om vekst som vi var med å peke ut i regjeringens grøntutvalg. Nå sitter NGF i forumet «Norsk Grønt» som koordinerer videre aktivitet.

Gartnerforbundet møter politikere og myndigheter, spiller inn til jordbruksforhandlingene og svarer på regelverkshøringer.  Som medlem er du med å gi oss vår agenda. Du kan påvirke.

Sammen er vi sterke. Bli medlem i dag og støtt en kamp som aldri har vært mer viktig!

Første året tilbyr vi deg halv pris slik at du blir bedre kjent med oss.

Meld deg inn: ngf@gartnerforbundet.no