Om ti uker forlater Storbritannia EU, og det er forsatt stor usikkerhet om hvordan det vil skje. Vi spurte næringsminister Torbjørn Røe Eriksen om konsekvensene for norsk landbruk.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterte næringslivet til møte 23. januar for å diskutere status for brexit, samt konsekvensene for norsk næringsliv. NGFs Katrine Røed Meberg og Sidsel Bøckman var til stede på møte. Statssekretær for fiskeriministeren, Roy Angelvik, deltok også i møtet.

– Det er nå ti uker til Storbritannia skal forlate EU 29. mars, og fortsatt er det stor usikkerhet om hvordan dette vil skje. Fra norsk side forbereder vi oss både for at det blir en avtale, og at det ikke blir det. Det vil vi gjøre så lenge det er nødvendig, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Konsekvenser for norsk landbruk

Foto: Sidsel Bøckman.

NGF stilte spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om konsekvenser for landbruket ved de mulige utfall av brexit.

-Det hersker usikkerhet rundt utfallet av brexit, både om det det blir en avtale eller ei.  Vi trenger å vite hvordan landbruket berøres, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Dersom det blir en avtale mellom Storbritannia og EU,  vil Storbritannia behandles som om de var et EØS -medlem i en overgangsperiode. Dersom det ikke blir en avtale,  vil det få betydelige konsekvenser for Norge.

Dersom det ikke blir en avtale vil brexit bety at Storbritania blir et såkalt «tredjeland», hvilket vil påvirke tollreglene ved import/eksport av landbruksvarer.

Holder våre medlemmer orientert

Storbritannia er Norges største handelspartner. I 2018 eksporterte Norge for 212 milliarder kroner til landet, og importerte for 38 milliarder kroner. Regjeringen har sagt at de følger opp, men oppfordrer alle næringer til å gjøre seg kjent med betydningen brexit vil få for sine interesser.

– NGF holder seg orientert for sine medlemmers interesser, avslutter Katrine Røed Meberg.

 

Hva betyr Brexit for deg? Les mer hos regjeringen.no