Klima

Landbrukets klimaplan lansert

Landbrukets klimaplan lansert

Klimaplanen er ambisiøs, og består av 8 satsingsområder og har som mål å kutte i utslipp, og øke lageret av karbon i jorden tilsvarende 4-6 millioner tonn CO2-ekvivalenter.Les mer