Medlemsfordeler

Gode ideer? Søk prosjektmidler hos oss

Gode ideer? Søk prosjektmidler hos oss

Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond har søknadsfrist 15. februar 2020. Fondet skal brukes til prosjekter i hagebruket. Vi ser frem til søknader med spennende nytenkning!Les mer

FoU-midler

FoU-midler

Hvert år tildeler NGF forskningsmidler til hagebruksprosjekterLes mer

Produsentsamarbeid

Produsentsamarbeid

Våre medlemmer har tilgang til produsentsamarbeid - det gjør norsk produksjon konkurransedyktig.Les mer

HMS

HMS

Norsk Gartnerforbund tilbyr kurs for bedriftsledere i HMS og brannvernLes mer