Nyheter

Plantehelseåret 2020

Plantehelseåret 2020

Året 2020 er dedikert til å øke bevisstheten rundt god plantehelse, og hvilke effekter det kan få på miljøet i vid forstand - både lokalt og globalt.Les mer

Gode ideer? Søk prosjektmidler hos oss

Gode ideer? Søk prosjektmidler hos oss

Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond har søknadsfrist 15. februar 2020. Fondet skal brukes til prosjekter i hagebruket. Vi ser frem til søknader med spennende nytenkning!Les mer