Uncategorized

Gi gartneren gode rammevilkår

Gi gartneren gode rammevilkår

Stortingsvalget ga en klar seier til de rødgrønne partiene. Norsk Gartnerforbund vil jobbe for at den nye regjeringen gir gartnerne gode rammevilkår.Les mer

Norge godtar koronasertifikat fra Ukraina

Norge godtar koronasertifikat fra Ukraina

Ukraina er innlemmet i landene som Norge godtar koronasertifikat fra. Dette er spesielt gode nyheter for produsenter av blomster og planter, som ikke har kunnet søke sine ansatte inn til Norge.Les mer

Tomatkonferansen 2021

Tomatkonferansen 2021

- Takk for den viktige jobben dere gjør, kjære gartnere! Generalsekretær Katrine Røed Meberg snakket om mangel på arbeidskraft under pandemien og hvor utfordrende situasjonen har vært for norske gartnere.Les mer