Uncategorized

Utenlandske arbeidere får forlenget oppholdstillatelse

Utenlandske arbeidere får forlenget oppholdstillatelse

Arbeids- og sosialdepartementet gjør nå endringer i utlendingsforskriften, slik at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget sin oppholdstillatelse. Dette er viktig for landbruket som nå trenger flere sesongarbeidere.Les mer

Haster med avklaring av utenlandsk arbeidskraft

Haster med avklaring av utenlandsk arbeidskraft

Flere blomster- og planteprodusenter fortviler over mangel på utenlandsk arbeidskraft nå som sesongen snart starter. - Det haster med å få på plass kvalifisert arbeidskraft. Vi jobber kontinuerlig med avklaringer, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg.  Les mer

Vekstskifte – et kinderegg av muligheter

Det kan ofte virke som landbruksnæringen og klimapolitikk strider mot hverandre. Til tross for et langt mer komplekst virkelighetsbilde kan en si at de jobber parallelt, og har samme høyeste verdi til felles grunnlag og gagn: at god matjord er alfa og omega. Til tross for hvor kompleks jord er kan løsningene være ganske enkle.Les mer

Pollinerende insekter i landbruket – godt for naturen og godt for deg

Pollinerende insekter fikk i 2017 en egen nasjonal strategi. Grunnen til dette er at man har sett en kraftig nedgang i antallet insekter. De pollinerende insektene er spesielt viktig for matforsyning og videre plantevekst. Landbrukssektorens forpliktelser i strategien er å øke kunnskapen om praktiske løsninger og tiltak i jordbruket, stimulere til pollinatorvennlige driftsformer og legge til rette for ivaretaking og skjøtsel av gode leveområder.Les mer

Biokull, eller biogull?

Etter den grønne bølgens inntog har kull vært energiverdenens svarteper, men assossiasjonene til ordet har begynt å snu. Det kan virke som det stadig publiseres om biokull i gjødsel, jordforbedring og husdyrfôr. Økonomiske incentiver har blitt tilrettelagt for bruk av bioenergi, og det er mange som lurer på om det samme kommer til å skje med biokull. Vil biokull i landbruket bli en virkelighet, eller vil det etterlates på idéverkstedet?Les mer

Tilrettelegging naturmangfold

Tiåret 2021-2030 er FNs tiår for naturrestaurering. Over 70 land har skrevet under en resolusjon med mål om å tilbakeføre områder til natur eller til «naturlike» arealer. Både store og små prosjekter teller.Les mer