Uncategorized

Kan bli dramatisk for grøntnæringen

Kan bli dramatisk for grøntnæringen

Regjeringen nedjusterer taket på strømstøtte i statsbudsjettet. - Ikke til å tro. Mange sitter nå igjen med svarteper, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF.Les mer

Webinarer for NGFs medlemmer

Webinarer for NGFs medlemmer

Webinarene for våre medlemmer er i gang igjen! Vi lover inspirasjon og et bredt spekter av tema. 15. november går første kurs om strømkostnader og låneordninger.Les mer

Radioaktivitet og atomberedskap

Radioaktivitet og atomberedskap

Radioaktivt nedfall i våre områder kan føre til forurensning av både produksjonen og drikkevann. Les hvilke tiltak som gjelder for atomberedskap.Les mer

– Et godt forhandlingsgrunnlag

– Et godt forhandlingsgrunnlag

- Statens tilbud til landbruksorganisasjonene gir et godt grunnlag for videre forhandlinger i jordbruksavtalen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Gartnerforbundet.Les mer

Tilbyr bøndene 10,15 milliarder

Tilbyr bøndene 10,15 milliarder

Staten tilbyr en samlet økning i inntektsmulighetene i 2022 og 2023 på 10,15 milliarder kroner. Jordbruket har hatt kostnadsøkninger det siste året som er uten sidestykke.Les mer

Rekordhøye krav i årets oppgjør

Rekordhøye krav i årets oppgjør

Bondeorganisasjonene krever 11, 5 milliarder i årets jordbruksoppgjør. Bondeorganisasjonene vil ta det meste over budsjett og ikke ved økte matvarepriser.Les mer