Utdanning

Vil du bli lærebedrift?

Vil du bli lærebedrift?

Lærebedriftene innen gartnernæringen er forløpere, og de tråkker opp stier for dem som kommer etter. I tilgjengelighet på lærlinger, erfaring og opplæringskontor finnes store regionale forskjeller, og nå forsøker skoler og næringsliv sammen å etablere sentra for kompetanseutvikling i Viken, Rogaland og Trøndelag.Les mer

Gjennomslag for nytt gartnerutdanningsløp!

Gjennomslag for nytt gartnerutdanningsløp!

Utdanningsdirektoratet har nettopp bestemt at en ny modell for utdanning i gartnerfaget skal sendes ut på høring. Dette kan bety at bransjen nå vil få en ny gartnerutdanning med læretid og fagbrev.Les mer