Gartnerforbundet møtte Høyres Ingunn Foss til debatt i kveldens Dagsnytt 18 NRK. Foss beklaget sitt eget partis vedtak som pålegger gartnernæringen CO-2 avgiften. Hør hele debatten fra Dax 18.

Det er oppsiktsvekkende at Ingunn Foss (H) fra Næringskomiteen nærmest beklaget sitt eget partis CO2-vedtak i kveldens Dagsnytt 18.

Delt regjering

NGF kjemper altså for å hindre et tiltak som deler av regjeringen selv ikke ønsker.  NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg debatterte mot Foss i studio. 

På Høyres landsmøte i helgen, fremmet partilaget fra Rogaland forslag  om at næringen fortsatt får fritak en periode. Forslaget fikk ikke flertall. NGF mener Høyres vedtak bekrefter at det er grunn til å protestere høylytt.

Hør hele debatten med NGF generalsekretær Katrine Røed Meberg og Ingunn Foss (H) i kveldens Dagsnytt 18 (ca 25 minutter ut i sendinga).