- FN har pekt ut dagen for å øke bevisstheten om god plantehelse. Dette er svært viktig og vi oppfordrer alle til å spre budskapet videre, sier planterådgiver i NGF Maria Fall.

Maria Fall, planterådgiver i Norsk Gartnerforbund. Foto: IH/NGF

12. mai er den internasjonale plantehelsedagen.

– FN har pekt ut denne dagen for å øke bevisstheten om god plantehelse. Dette er svært viktig og vi oppfordrer alle til å spre budskapet videre, sier planterådgiver i NGF Maria Fall.

Markering verden over

I dag markeres dagen for å:

  • Øke bevisstheten om hvordan plantehelsen er grunnleggende for å nå FNs bærekraftmål. De gjelder spesielt punkt to som innebærer å utrydde sult
  • Minimere risikoen for spredning av skadedyr og plantesykdommer med handel og reiser ved å sikre samsvar med internasjonale plantehelsestandarder
  • Styrke overvåkingssystem og metoder for tidlig varsling for å beskytte planter og plantehelse
  • Sikre friske planter samtidig som en beskytter miljøet gjennom bærekraftig skadedyrnedkjemping og planyevernmiddelbruk
  • Fremme investeringer i plantehelseinnovasjon, forskning, kapasitet og formidling

Les mer om plantehelsedagen hos The Food and Agriculture Organization (FAO). Her kan du også melde deg på et webinar 13.30 til 15.30. 

Plantehelsedag på Vitenparken i Ås 21. juni

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har valgt et annet tidspunkt for sin årlige markering av plantehelse. Tirsdag 21. juni arrangeres plantehelsedagen på Vitenparken i Ås, der det settes fokus på viktigheten av god plantehelse i landbruket og for selvforsyningen i Norge.

Les rapporter fra Mattilsynets overvåkningsprogrammer her:

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/aarsrapport_for_okprogram_furuvednematode_og_monochamus_2021.46863

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/rapport__okprogram_potetkreft_2021.46797

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/meloidogyne_chitwoodi_og_meloidogyne_fallax.46799

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/tomatbrunflekkvirus__ToBRFV_/kartlegging_for_tomatbrunflekkvirus_2021.46808

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartlegging_av_lys_og_mork_ringraate_i_norsk_produksjon_av_mat_og_industripotet_sesong_2021.46806

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/aarsrapport_for_2021_for_okprogrammet_importerte_trelevende_insekter.46811