2020 er det internasjonale plantehelseåret. NGF er med i planleggingskomitéen som skal markere året for matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig landbruksproduksjon.

FNs generalforsamling har vedtatt at 2020 skal være det internasjonale plantehelseåret. Markeringen skal bidra til å vise hvor viktig god plantehelse er for matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig landbruksproduksjon.

NIBIO har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å lede planleggingen av norske markeringer av Plantehelseåret 2020. Komitéen skal koordinere det internasjonale plantehelseåret 2020 i Norge.

Torsdag 5. juni var representanter for Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Gartnerforbund, Det norske hageselskap, Mattilsynet og NIBIO samlet på Ås til oppstartsmøte og idémyldring.

Andre organisasjoner som ønsker å delta med arrangementer i tilknytning til Plantehelseåret kan kontakte NIBIO ved divisjonsdirektør Arne Hermansen eller kommunikasjonsrådgiver Erling Fløistad.

Det internasjonale plantehelseåret  IYPH2020.