Hva gjør grøntbransjen i dagens situasjon med ekstreme energipriser? Hør hva Statkraft sier om saken på GARTNER 2022. Det er ikke for sent å melde seg på!

Arne Lind jobber som senioranalytiker innen Strategi og Analyse hos Statkraft. Hans fokusområde er energiomstillingen i Europa mot 2030 og videre. Lind har tidligere jobbet blant annet 14 år på IFE (Institutt for Energiteknikk) som forsker og avdelingsleder med fokus på energisystemer, solkraft og hydrogen.

På GARTNER 2022 skal han på dag 2 snakke om dagens situasjon med ekstreme energipriser – et tema som våre medlemmer er svært opptatt av.

Han vil se på energiomstilling etter 2022 med fokus på energisikkerhet, kostnader og klima/miljø, samt elektrifisering av samfunnet. Videre hvordan EU gjør sin energiomstilling uten russisk gass, og overgang fra et fossilintensivt til et materialintensivt energisystem.

Vi har fortsatt ledige plasser på seminaret, meld deg på!

Program og påmelding.