Som medlem i Norsk Gartnerforbund får du tilgang til en rekke gode avtaler, rådgivning, rabatterte kurs, arrangementer, informasjon og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

MEDLEMSFORDELER I NGF

Som medlem i NGF får du blant annet:

  • Næringens beste oljeavtale
  • Markedets beste bonuskort på bensin og diesel
  • God strømavtale
  • God forsikringsavtale
  • Direkte bistand ved problemer i bedriften
  • Redusert kurspris for medlemmer
  • Fast nyhetsbrev fra NGF
  • Fagbladet Gartneryrket og park & anlegg til redusert pris

NGF har sikret veksthusnæringen fritak for el-avgift, og vi overvåker dette kontinuerlig. NGF arbeider for at tollsatser skal gi din produksjon nødvendige økonomiske beskyttelser og gode rammevilkår. NGF er en sterk pådriver i jordbruksavtalesammenheng for alle spørsmål som angår gartneri og hagebruk. Hvert år gir vi våre innspill til Foran hvert jordbruksoppgjør gir NGF innspill fra gartnernæringen til Landbruks- og matdepartementet, Bondelaget og Småbrukarlaget.

10 personer jobber til daglig i NGF-sekretariatet med rådgivning, informasjon og service overfor våre medlemmer.

NGF arbeider aktivt med næringspolitikk og har tett kontakt med politikerne. Vi deltar i offentlige høringer og vi påvirker beslutninger som er relevante for våre medlemmer. Dette er særlig saker som handler om å sikre importvern, bedre plantehelse, internasjonale handelsavtaler, bedre skatte- avskrivingsregler og reduserte energiavgifter.

Medlemmene har fradragsrett for kontingent til organisasjonen.