Regjeringen viderefører strømstøtten til jordbruk og veksthusnæringen, inkludert blomsterproduksjon i veksthus.

I dag kom endelig meldingen vi har ventet på. NGF har fått gjennomslag: Strømstøtten forlenges, og inkluderer produsenter av blomster og planter i veksthus. Forskriften som skal videreføre strømstøtten til jordbruksareal og veksthus for perioden april 2022 til og med mars 2023, fastsettes før sommeren. Vanningslag inngår også i ordningen.

NGF har jobbet med saken siden LMDs forslag til forskrift om videreføring kom. I forslaget var blomster og planter tatt ut, og dette ville gitt svært alvorlige konsekvenser for blomsternæringen. NGF har, sammen med mange produsenter, jobbet intenst politisk og gjennom pressen for å få forståelse for hvilke katastrofale konsekvenser dette ville få for norsk veksthusnæring.

NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg er lettet og glad. -Nyheten som kom i dag var en stor lettelse, vi er svært glad for regjeringens beslutning. Det har vært en lang og tøff kamp. Nå er vi hørt, og det er betyr at det nytter å kjempe for våre viktige saker.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om ordningen, når forskriften er fastsatt.

Pressemelding fra regjeringen.no