Kriteriene for søknad om unntak fra innreiserestriksjonene er igjen endret.

Fra i dag er kriteriene for søknad om innreisetillatelse igjen endret, slik at også realkompetanse regnes med.

Som hovedregel gis det ikke innreisetillatelse for utenlandske arbeidstakere som ikke har minst ett års/én sesongs relevant erfaring fra grøntsektoren, eller som ikke har relevant fagkompetanse som eksempelvis fagbrev. Relevant praktisk erfaring trenger ikke være opparbeidet i Norge. Relevant dokumentasjon må kunne legges fram på forespørsel. Relevant dokumentasjon kan f.eks. være fagbrev, vitnemål eller attest. Det gis som hovedregel heller ikke innreisetillatelse til arbeidstakere som skal utføre arbeidsoppgaver som ikke er direkte knyttet til sikring av matforsyningen inneværende sesong

Teksten er hentet fra Landbruksdirektoratets søknadsportal