Justis- og beredskapsdepartementet har endret kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise.

Utlendinger som har fast bopel i Norge, hvilket vil si at de har sitt faste hjem her, er unntatt innreiserestriksjonene. Det har imidlertid vært store problemer med kapasitet for registrering av bosted i Norge, og lettelser på dette er derfor etterlengtet for mange personer som har fast jobb i Norge.

Det presiseres i rundskrivet at unntaket ikke omfatter reiser til Norge med formål å flytte hit, verken for jobb eller studier. Heller ikke utlendinger som har sitt faste arbeid i Norge, men ikke har sitt hjem her.

Når man ikke er folkeregistrert som bosatt i Norge må bosetting i Norge dokumenteres ved f.eks husleiekontrakt som viser at utlendingen hadde bolig i Norge både ved utreise og hjemreise, og gjerne at reisen kan dokumenteres ved billetter el l. Alternativt kan denne informasjonen f. eks suppleres med arbeidskontrakt som går over hele perioden.

Vilkårene er hentet fra regjeringen.no