Strengere krav til karantene, kontroll av karantenebolig, søknad om næringskritiske ansatte og mye mer - det siste døgnet har gitt oss flere endringer i regelverket for utenlandske ansatte.

Nytt ved innreise til Norge

Regjeringen har nå innført strengere regulering av karantenehotellene. Det er opprettet et norsk senter for kontroll, og det vil blant annet bli innført meldeplikt. Personer som er folkeregistrert i Norge og har egen adresse kan fortsatt gjennomføre innreisekarantene der.

Nytt krav om virustesting: Det er innført nytt krav om testing på dag 7 for alle som gjennomfører innreisekarantenen utenfor karantenehotell. Kommunene skal også etter beste evne legge til rette for test på dag 7 for de som befinner seg på karantenehotell.

Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til 23. februar.

Næringskritisk personell kan søke om innreisetillatelse

Det har vært varslet mulighet for innreise for næringskritisk personell, og portalen for søknader åpnet 20. februar. Kategorien ansatte som er omtalt mulig å søke inn nå er klassifisert som næringskritisk, teknisk personale, og det er også varslet at hvilke grupper som kan søkes inn vil revurderes raskt. Det er arbeidsgiver som søker, og innreisetillatelsen vil vare 14 dager etter vedtak.

Les mer om krav til innhold i søknad hos Sjøfartsdirektoratet

Etter søknad fra foretak kan det gis unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som har teknisk kompetanse, og skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og som har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er et vilkår for innvilgelse av søknad at utlendingen som nevnt i første ledd skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet, at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Les mer i Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Godkjenning av karantenebolig

Det er også kommet nytt krav om godkjenning av karantenebolig når arbeidsgiver tilbyr dette. Kravene til karantenebolig er ikke skjerpet, men de er fremdeles strenge; enerom (med unntak for de som kommer fra samme husstand fra hjemlandet), eget bad og eget kjøkken eller matservering. For å søke om godkjenning av lokalet må plantegning vedlegges, evnt plan for matservering og risikovurdering for hvordan personer i karantene ikke skal omgås. Det må også vedlegges uttalelse fra de tillitsvalgte på at ordningen godtas.

Det vil bli et gebyr for søknaden, men størrelsen på dette er foreløpig ikke kjent.

Forskriften trer i kraft samme dag som portalen åpnes, mandag 22. februar.

Arbeidstilsynet: Om krav til godkjenning av karantenebolig