NGF var onsdag med på Arendalsuka, og medarrangør sammen med Norges Bondelag, Avfall Norge og Energigass. Temaet for fagdebatten var Biogass som klimaløsning -kan kumøkka danke ut fossilt?

NGF var onsdag med på Arendalsuka, og medarrangør sammen med Norges Bondelag, Avfall Norge og Energigass. Temaet for fagdebatten  var Biogass som klimaløsning -kan kumøkka danke ut fossilt?

Energirådgiver Anders Sand fra NGF. Foto: Katrine Røed Meberg

Energirådgiver Anders Sand fra NGF hold foredrag og forklarte om veksthusproduksjon og muligheter rundt bruk av fornybar CO2.  Lokale produsenter bidro med blomster og grønnsaker.

Arendalsuka byr på muligheter for å snakke med både politikere og representanter fra landbruket og næringsmiddelindustrien. Vi fikk også anledning å få med oss debatter og innlegg om landbruk, klima og distriktspolitikk.

30 prosent biogass

Stortinget har et mål om at 30 prosent av all norsk husdyrgjødsel skal bli til biogass og bidra til å danke ut fossilt drivstoff i åra framover. Hvordan kan biogass laget av norsk husdyrmøkk bli en viktig klimaløsning for Norge og hvor står vi i dag?

Norges Bondelag, Avfall Norge, Norsk Gartnerforbund og Energigass Norge inviterte onsdag til seminar under Arendalsuka 2019.

På programmet stod blant annet:

Østfoldforskning presenterer en fersk nasjonal kartlegging for husdyrgjødsel og biogass v/ Kari-Anne Lyng, PhD, Sivilingeniør i produktutvikling og produksjon

Tord Peder Araldsen ved Indre Hordaland Miljøverk forteller om sitt biogassprosjekt i Voss og samarbeidet med bønder.

Anders Sand fra Norsk Gartnesforbund forteller om fotosyntese året rundt med fornybar CO2.

Biogass Oslofjords Karen Sund vil prate om hvordan få hele verdikjeden til å tjene penger.

Politikerdebatt

Politikere ble utfordret til å debattere: Hvordan få fart på biogassbruken og hva skal til for at mer av husdyrgjødsla havner i biogassreaktoren?

I panelet satt:
Lene Westgaard-Halle (Høyre), Stortingets energi- og miljøkomite
Arne Nævra (SV – Sosialistisk Venstreparti). Stortingets transport- og kommunikasjonskomite
Geir Pollestad (Senterpartiet), leder i Stortingets næringskomite
Alfred Bjørlo (Venstre), ordfører i Eid Kommune

Møteleder: Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Oppsummering av Nancy Anlaug Strand, adm.dir i Avfall Norge