NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet ble onsdag 28. oktober enige i forhandlingene om jordbruks- og gartnerinæringene.

Det har vært knyttet betydelig spenning til årets forhandlinger, der mange krefter påvirker forhandlingene. Resultatet foreligger i dag, og de viktigste tilleggene er beskrevet i teksten. Tabell over minstelønnssatsene vil bli publisert etter at avtalen er trådt i kraft.

Det er verdt å merke seg at tillegg gjeldende fra 1. april ikke vil gjelde avsluttede arbeidsforhold som er avsluttet før vedtakelsen. Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt.

Partene, som er NHO Mat og drikke og Fellesforbundet, ble blant annet enige om følgende punkter:

Fra 1. april 2020:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 til alle. Det generelle tillegget inngår i økningen av minstelønnssatsene.
  • Tillegg for fagarbeidere økes med kr. 1,25 til kr. 13,-.

Fra 1. november 2020:

  • Det gis et overenskomsttillegg på kr. 1,50 til alle. Overenskomsttillegget inngår i økningen av minstelønnssatsene.
  • Minstelønnssatsene for ferie og innhøstingshjelp, og faste ansatte økes med kr. 3,- pr time.

Artikkel på NHOMDs nettside

Forhandlingsprotokoll