Vår redaktør går av med pensjon fra 1. januar 2025. Vi søker derfor etter en ny redaktør med oppstart 1. oktober eller etter avtale høsten 2024.

Fagbladet utgis av Norsk Gartnerforbund, og er redigert etter redaktørplakaten. Norsk Gartnerforbund er den faglige- og næringspolitiske organisasjonen i Norge for produsenter av grønnsaker, frukt, bær, blomster, prydplanter, trær, ferdigplen og juletrær. Norsk Gartnerforbund har i dag åtte ansatte med kontorsted sentralt i Oslo, og du vil bli en del av et godt kommunikasjonsfaglig miljø sammen med redaktør for fagbladet Gartneryrket og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Gartnerforbund og Opplysningskontoret for blomster og planter.

Søknadsfrist 19.04.24.

Litt om park & anlegg

Gjennom reportasjer, intervjuer og fagartikler har park & anlegg som mål å holde grøntanleggssektoren oppdatert på det som rører seg, samt å være et bindeledd mellom dem som planlegger, bygger og vedlikeholder grøntanlegg. Våre lesere er landskapsarkitekter, anleggsgartnere, landskapsingeniører, trepleiere, forvaltere av grøntarealer og idrettsanlegg i privat og offentlig sektor, studenter og lærlinger, samt planteprodusenter og andre leverandører til grøntanleggsbransjen.

Bladet har 10 utgivelser i året og en aktiv nettside, samt egen Facebook-side, som du vil få ansvaret for. Layout, annonsesalg og trykk er satt bort til samarbeidende norske bedrifter.

Stillingen som Redaktør vil i hovedsak innebære:

 • Søke og innhente aktuelt og relevant fagstoff fra grøntanleggssektoren
 • Gjennomføre intervjuer og produsere tekst, foto og film til trykte utgaver, nettside og ssosiale medier
 • Representere og markedsføre fagbladet på årsmøter, fagkonferanser og andre arrangementer i regi av relevante organisasjoner og institusjoner innen grøntanleggssektoren
 • Samarbeide med layoutfirma, annonseselger og trykkeri om de trykte utgavene, som også er tilgjengelige digitalt for abonnenter
 • Etablere, utvikle og holde vedlike et kontaktnett av bidragsytere til fagbladet, inkludert søsterfagbladene i Skandinavia
 • Koordinere og samarbeide med eget redaksjonsråd.

Vi kan tilby:

 • En viktig rolle i det å utvikle en sterk norsk grøntanleggssektor
 • Varierte og utviklende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å selv styre arbeidsdagen din og ta styringen på videre utvikling av bladet
 • Et sterkt faglig og næringspolitisk miljø
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere i lokaler i Oslo sentrum
 • Lønns-, pensjons- og forsikringsordninger etter avtale
 • Fleksitid og mulighet for noe hjemmekontor
 • Noe reisevirksomhet må påregnes, og det er en fordel å disponere bil

Vi søker deg som:

 • Har gode kunnskaper om grøntanleggssektoren, gjerne høyere relevant fagutdanning fra universitet eller høyskole
 • Har interesse for utviklingen i norsk grøntanleggssektor
 • Har god formuleringsevne på norsk og trives med skriftlig formidling
 • Kan lese og tolke fagstoff på skandinaviske språk, engelsk og gjerne tysk.
 • Har interesse for fotografering
 • Er faglig nysgjerrig og har god evne til sammenstilling av informasjon fra muntlige, skriftlige og digitale kilder
 • Er selvstendig og har evnen til å jobbe strukturert, kvalitets- og resultatbevisst
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Er fleksibel og liker å sette deg inn i nye oppgaver

Spørsmål?

Ta kontakt med:

Redaktør Ole Billing Hansen, tlf. 48075641 eller generalsekretær Arne Kristian Kolberg, tlf. 90685371.

Se våre nettsider  www.parkoganlegg.no.

Søknad sendes inn via finn.no.

Forside av park & anlegg