- Statens tilbud til landbruksorganisasjonene gir et godt grunnlag for videre forhandlinger i jordbruksavtalen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Gartnerforbundet.

Staten la i dag fram sitt tilbud til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i årets jordbruksforhandlinger. Staten tilbyr en samlet økning i inntektsmulighetene i 2022 og 2023 på 10,15 milliarder kroner, skriver regjeringen.no.

Bondeorganisasjonene krever 11, 5 milliarder i årets jordbruksoppgjør.

Gartnerforbundet er positive til at staten i stor grad kommer landbruksorganisasjonene i møte.

– Dette gir et godt forhandlingsgrunnlag videre, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Gartnerforbundet.

-Vi ser at statens tilbud innebærer flere gode tiltak for grøntnæringen. Dette er viktig for næringen nå.

Positivt for energirådgivningen

Statens forhandlingsutvalg foreslår at det for 2023 settes av en egen bevilgning på 1 mill. kroner til klima- og energirådgivning i veksthus i regi av NGF.

-Dette er vi svært fornøyd med. Energi og klimarådgivningen har stor betydning både for næringen og samfunnet,  sier generalsekretær Meberg i Gartnerforbundet.

Etterlyser blomster og prydplanter

Gartnerforbundet spilte inn i forhandlingene at blomster og prydplanter måtte bli tilgodesett.

–  Vi kan dessverre ikke se at staten har tatt hensyn til dette i sitt tilbud, men håper forhandlingene vil føre fram, avslutter Meberg.

Forhandlingene skal være sluttført innen 16. mai.