Nå kan du vinne den gjeve Fornybarprisen i landbruket. Du må ha redusert bruken av fossil energi, eventuelt ha planer om dette eller ha bidratt til innovative løsninger.

Det er nå mulig å melde på bedrifter, virksomheter og prosjekter som har gjort en innsats for å løfte frem elektrifisering og fornybar energi. En kan også melde på ens egen bedrift. Kandidatene må enten ha redusert bruken av fossil energi i sin egen virksomhet, eller ha ambisiøse planer om dette, eller ha bidratt til innovative eller inspirerende løsninger for fornybar energibruk.

Påmelding skjer på Energi Norges hjemmeside, og hovedpremien er et reisestipend på 50 000 kr.
Kontaktperson: Emilie Sandell, emilie.sandell@gartnerforbundet.no, tlf: 468 16 458